Annelie & Martin Lundell

Odskok
4 cm - 17 cm
Tvrdost
42 sh - 46 sh
Hmotnost
36 g - 49 g
Velikost
Povrch