NIFO

Odskok
0 cm - 54 cm
Tvrdost
30 sh - 95 sh
Hmotnost
32 g - 73 g
Velikost
Povrch

NIFO 12

červená + světle oranžová /  red + light orange 44g  19cm  51°Sh