Piergiorgio Nicolazzi

Odskok
1 cm - 71 cm
Tvrdost
32 sh - 74 sh
Hmotnost
30 g - 54 g
Velikost
Povrch