Zakázkové

Odskok
0 cm - 83 cm
Tvrdost
27 sh - 95 sh
Hmotnost
27 g - 80 g
Velikost
Povrch